เข้าสู่ระบบ Intranet รพ.สระบุรี

คลิกที่นี่เพื่อ login

วิธีการเข้าสู่ Intranet

log in ที่ลิงค์ข้างบนด้วย username/password เดียวกับที่ใช้เพื่อเล่น internet ภายในรพ. เมื่อ log in สำเร็จ จะเข้าสู่ Intranet ได้ครับ